+45 7442 8242 sv@sv.dk

Vi fremstiller værktøjet så det er optimeret til din produktion

Produktion af værktøjer

Fremstilling af højpræcise kvalitetsværktøjer stiller krav til både kompetencer som produktionsudstyr.
På Sønderborg Værktøjsfabrik A/S gør vi en dyd ud af at investere klogt og erfarent i det rigtige udstyr og de rigtige mennesker. Derfor har vi over en lang årrække samarbejdet med de dygtigste maskinleverandører, f.eks Röders og Agie. De leverer den teknologi og service som vore kunder med fordel nyder godt af, når det kommer til præcision, gentagelsesnøjagtighed, anvendelighed og service.

Den bedste kvalitet kan være omkostningstung, men er nødvendig i det globale marked, hvor der efterspørges høj kvalitet og høj leveringssikkerhed. Vi tilbyder både vore dygtige medarbejders kompetencer og ikke mindst et top moderne automatiseret produktionsanlæg der opererer 24/7 under fuld overvågning.

Det rette produktionsmiljø.
Kunderne oplever hos os et produktionsmiljø, der er helt i særklasse med hensyn til renlighed og ordentlighed, det er en naturlig del af vores DNA som vi er stolte af og værner om.

  • Luftskifte- temperatur og fugtighed overvåges og reguleres stabilt året rundt.
  • Hjælpe- og smøremidler overvåges og kontrolleres regelmæssigt.
  • Råvarer og underleverancer indgangskontrolleres.
  • Daglige rutiner, kontrol og optimerede arbejdsprocedurer sikrer kvaliteten i vore slutprodukter.

Alle afdelinger foretager egen kontrol, før deres leverancer sendes videre i produktionsforløbet. Egen kontrollen er baseret på interne procedurer og kundens krav, eksempelvis stålopmålinger. Når værktøjet er samlet færdigt i montage afdelingen foretages en afsluttende kontrol og der udarbejdes en inspektionsrapport, inden værktøjet sendes i testcenteret for funktionsafprøvninger.